Bericht van de penningmeesters: Uw IBAN controleren en doorgevenU wordt na tien seconden doorgeleid naar de HC Schiedam website. Klik hier om direct door te gaan.

Beste hockeyleden,

Zoals u reeds eerder heeft kunnen lezen zal vanaf dit seizoen het contributiebedrag automatisch geïncasseerd gaan worden in drie termijnen, te weten eind oktober, december en februari

Voor die tijd willen we graag dat u uw IBAN-nummer controleert en doorgeeft. In het geval er sprake is van meerdere hockeyende gezinsleden is het belangrijk dat voor ieder gezinslid (lidnummer) afzonderlijk het IBAN-nummer wordt doorgegeven van waaraf geïncasseerd kan worden.

We hebben geprobeerd het u zo makkelijk mogelijk te maken.

Als u op de HC Schiedam site inlogt met uw lidnummer ziet u daarna onder het Menupunt "Ik" de link naar "Incassomachtiging":

 

Als u daarop klikt kunt u uw IBAN nummer controleren, wijzigen of doorgeven. Wilt u er extra alert op zijn dit te doen voor AL uw eventuele gezinsleden? Voor elk lidnummer moet hiervoor apart worden ingelogd. 

Wilt u dit zo snel mogelijk doen ?

Hartelijk dank voor uw medewerking

De Penningmeesters

Focco Veenema / Jos van Waas

Lees Verder[naar de website]