JONGSTE JEUGD (3-9 jaar)

Uitgangspunten

Hockey is voor de Jongste Jeugd (JJ) van HC Schiedam (HCS) leuk, spannend en uitdagend.

De club is een plek waar de kinderen graag heen gaan en binnen een veilige omgeving spelenderwijs de spanning van winnen en verliezen leren kennen. Ze ontdekken op jonge leeftijd dat samenwerken in een team betekent dat het geheel groter is dan de som der delen.

HCS daagt de kinderen uit om op hun niveau te presteren.

De kinderen die vooral het plezier van het spelen in een team voorop stellen krijgen de kans om dit op een niveau te doen wat bij hen past. Voor de kinderen die later top hockey willen spelen en bijvoorbeeld een plek in Dames 1 of Heren 1 ambiëren is er de kans om vanaf jonge leeftijd al een goede basis te vormen.

Hockey bij HCS is gestoeld op plezier en prestatie wat voortvloeit uit inzet voor het team vanuit het individu, en wederzijds respect.

Teamindelingen

De teams worden bij HCS ingedeeld op basis van:

 • Teamcompleetheid
 • Leeftijd
 • Wens van de kinderen / Motivatie

Teamcompleetheid - Een team heeft in het meest ideale geval 2 wissels. Eén of drie wissels wordt toegestaan, meer of minder wissels wordt als onwenselijk ervaren. Dit houdt in dat de volgende aantallen worden aangehouden:

 • F-teams (6- en 7-jarigen): 7-9 kinderen
 • 1e jaars E-teams (8 jarigen): 7-9 kinderen
 • 2e jaars E-teams (9 jarigen): 9-11 kinderen

Als een team vol zitten met maximaal 3 wissels delen wij geen kinderen meer bij het team in. Als alle teams vol zitten wordt er gewacht met indelen tot het mogelijk wordt om een nieuw team te formeren. De kinderen die lid worden gedurende het seizoen, of in voorbereiding op het komende seizoen, maar niet meer in een team passen, kunnen wel als trainingslid meedoen met de Jongste Jeugd trainingen. Zodra de mogelijkheid bestaat een nieuw team in te richten kan overgestapt worden op een spelend lidmaatschap.

Leeftijd - HCS volgt de wensen en eisen van de hockeybond, de KNHB. Dit houdt in dat er op leeftijd wordt ingedeeld, waarbij de leeftijd van het kind op 1 oktober als peildatum wordt gehanteerd. Voor de JJ betekent dit:

 • 3-5 jarigen: Panasj
 • 6 jarigen: 1e-jaars F (Coolkids competitie, zie ook verder)
 • 7 jarigen: 2e-jaars F (3-tallen, 6-tallen in de derde periode)
 • 8 jarigen: 1e-jaars E (6-tallen)
 • 9 jarigen: 2e-jaars E (8-tallen)

Wens van de kinderen - De wens van de kinderen wordt elk jaar gepeild door middel van een enquête. Via deze enquête kan elk kind twee andere kinderen aangeven met wie het in het team wil komen. De praktijk leert dat in meer dan 95% van de gevallen indeling bij tenminste één van de opgegeven kinderen mogelijk is. Mocht dit niet het geval zijn dan wordt er contact opgenomen met de ouders om te bespreken wat de mogelijkheden zijn. 

Motivatie - HCS volgt de KNHB in haar visie dat voor de Jongste Jeugd vooral plezier op de eerste plaats moet staan. De kinderen leren het spel en omgaan met winnen en verliezen zonder dat er druk ligt op de prestaties. Dit kan natuurlijk niet zonder dat de kinderen in een omgeving zitten die bij hen past. Hierbij geldt dat een kind wat beter in zijn of haar vel zit meer plezier heeft en sneller leert. Om dit te bereiken deelt HCS de teams ook in op basis van motivatie. De wil om te spelen. Ervaring leert dat kinderen die ingedeeld zitten met kinderen die dezelfde wil hebben om te spelen elkaar versterken.

HCS kan gedurende het jaar wijzigingen aanbrengen in de teamindelingen. Hierbij valt te denken aan: 

 • het uit het team halen van één of twee spelers om een nieuw team te kunnen starten
 • het herindelen van kinderen die niet op de juiste wijze uitgedaagd worden (teveel óf te weinig uitdaging)

 

Nieuwe leden

Voor de Jongste Jeugd bieden we een proeflidmaatschap aan in een blok van vier trainingen. Tijdens dit proeflidmaatschap kan, onder leiding van een vaste trainer, meegetraind worden om te kijken of hockey bevalt. Daarna zal moeten worden besloten of het proeflidmaatschap wordt omgezet in een volwaardig lidmaatschap of dat we afscheid van elkaar nemen. Kinderen mogen tot uiterlijk de tweede week van een blok instromen. Daarna dient gewacht te worden op een volgend blok. Indien uw kind volwaardig lid wordt zal contributie verschuldigd zijn, ook over de periode van het proeflidmaatschap.

Nieuwe leden kunnen een voorkeur opgeven in welk team ze terecht komen. Als deze voorkeur past binnen de verdere criteria van de teamindelingen (zie verder) zal dit zoveel mogelijk gehanteerd worden.

Opleiding

De trainingscoördinator ontwikkelt in samenwerking met de JJ commissie en commissie TopHockey een opleidingsplan voor een heel seizoen. Dit plan gaat uit van het goed leren van de basistechnieken op een leuke (!) wijze.

De vrijdagmiddagtraining staat voor de volledige JJ in het teken van een "parcours” gericht op techniek ontwikkeling, die de kinderen met groepsgewijs aflopen.

De E teams en 2e-jaars F teams krijgen een tweede training op woensdagmiddag. Dit is een teamtraining waarbij de trainer/coaches ook de mogelijkheid krijgen om met het team apart te werken.

Voor beide trainingen geldt dat plezier voorop staat en dat er zoveel mogelijk gezocht wordt naar spelgericht trainen.

Aanbod

Naast de reguliere trainingen en competitie biedt HCS de volgende zaken voor JJ leden:

 • Panasj
 • Coolkids competitie
 • Coachingsavonden voor ouders
 • Trainersavonden voor ouders
 • Spelbegeleidingsavonden voor ouders
 • Clinics
 • Evenementen
 • Zaalhockey

 

Panasj
Voor de 3-5 jarigen biedt HCS Panasj aan. Panasj is een extern programma gericht op spelenderwijs ontdekken en bewegen. Omdat dit programma extern is kan er geen garantie gegeven worden op een plek na inschrijving. Er zal bij gebrek aan plek altijd hard gewerkt worden om een nieuwe groep in te richten zodat er weer aangemeld kan worden.

Coolkids competitie
Voor de 1e-jaars F wordt vanuit de KNHB sinds 2017-2018 een Coolkids competitie aangeboden. Deze competitie vindt plaats in de 2e periode, tussen de herfst en de winterstop, en de 3e periode, na de winterstop.

Klik in het menu boven aan deze pagina op "Lid worden" om je direct in te schrijven of ga naar het menupunt "HC Schiedam" - "Lidmaatschap" voor meer informatie over de contributie en het lidmaatschap.

 

 

JONGSTE JEUGD (3-9 jaar)