HCS JUNIOREN
HCS biedt hockey voor iedereen, iedereen op zijn/haar eigen top-niveau. 
Naast Top-hockey (zie aldaar) bestaat het grootste deel van de HCS-hockey-familie uit breedte-sport.  
In de leeftijdscategoriën  tot 6 jr is er Panasj, van 6 – 8 Jongste Jeugd (JJ), (zie daarvoor de aparte hoofstukjes) en van 9-18 de Junioren. (peildatum leeftijden is 1 oktober van het lopende seizoen)
Voor deze junioren zijn er buiten de aangewezen selectie-teams, breedte-sport-teams die in principe worden ingedeeld op basis van de wensen en voorkeuren van de speler/speelster al of niet samen met vrienden/vriendinnen.
Daarbij wordt in beperkte mate gekeken naar niveau en vaardigheden, maar veel meer naar de kern van de breedtesport: het sociale aspect van een teamsport.

Per leeftijdscategorie  A (16-17), B(14-15), C(12-13) en D(10-11) wordt in 11-tallen gespeeld. HCS faciliteert een trainer voor minimaal één trainingsmoment per week.
Bij meerdere trainingsmomenten wordt er een beroep gedaan op ouders/begeleiders. Ook bij de coaching en begeleiding van deze teams wordt van ouders/begeleiders verwacht dat zij daar een rol in vervullen.
Uiteraard ondersteund door de hockey-commissie "Junioren”.
Niemand buitenspel:  "Last but not least” is er nog de afdeling G-hockey, bedoeld voor spelers/speelsters met een verstandelijke beperking, maar die niet afhankelijk zijn van een rolstoel.    
Zie voor verder informatie het hoofdstukje G-Hockey.

HCS JUNIOREN