HCS JUNIOREN
HCS biedt hockey voor iedereen, iedereen op zijn/haar eigen top-niveau.
Naast Top-hockey bestaat een groot deel van de HCS-hockey-familie uit breedte-sport.

De Junioren Commissie richt zich op de junioren in leeftijd van 10 - 18 die niet onder Top-Hockey vallen.
In deze breedte-sport-teams, wordt in principe ingedeeld op basis van de wensen en voorkeuren van de speler/speelster al of niet samen met vrienden/vriendinnen.
Daarbij wordt in beperktere mate gekeken naar niveau en vaardigheden en veel meer naar de kern van de breedtesport: het sociale aspect van een teamsport.

Ook junioren in de breedte-sport willen zich ontwikkelen en groeien.
Om dit mogelijk te maken is er minimaal één trainingsmoment voor het team per week met een trainer vanuit HCS. Vaak zijn deze trainers jongens en meiden uit onze eigen vereniging die op deze wijze de kans krijgen zich te ontwikkelen als trainer.

Een wens van de junioren en de Junioren Commissie is om tot twee trainingsmomenten per week te komen.
Momenteel gebeurd dit o.a. in de vorm van een clinic die met name gericht is op het verbeteren van de hockeytechniek van de junioren.
Wij zijn er trots op dat de afgelopen jaren de twee trainingsmomenten in diverse vormen zijn gelukt en wij vertrouwen erop dat dit ook blijft lukken.
Wij doen dit niet alleen en het spreekt voor zich dat wij nauw samenwerken met de Top-Hockey commissie, de zaalhockey commissie, de jongste jeugd commissie, de keepersschool en de senioren commissies.

Tenslotte aandacht voor de ouders.
Om een team soepel te laten draaien is ondersteuning en inzet van ouders essentieel.
Van manager tot coach en van waterdrager tot rij-ouder.
Onmisbaar voor de juniorenteams, zonder hen geen hockey.
De Junioren Commissie ondersteunt en faciliteert hen waar mogelijk.

HCS JUNIOREN