HCS TOPHOCKEY
HC Schiedam
Tophockey
Tophockey Commissie HC Schiedam

HC Schiedam is dé hockeyvereniging van Schiedam en streeft naar het hoogst haalbare niveau voor haar spelers. HC Schiedam ziet tophockey als een belangrijk onderdeel van de vereniging. Het streven naar topprestaties is ook onlosmakelijk verbonden met het beoefenen van een wedstrijdsport. HC Schiedam zal dan ook in haar visie duidelijk topprestaties nastreven. Echter zijn ontwikkelingen vaak afhankelijk van verschillende factoren. Zo zijn sommige stappen afhankelijk van financiële middelen, en anderen dienen organisatorisch te groeien. Alleen als alle onderdelen kloppen kan de maximale topprestatie worden nagestreefd.

Ambitie

HC Schiedam streeft ernaar om met Heren 1 en Dames 1 en ook met de jeugd aansprekend hockey te spelen en in de regio Rotterdam een vooruitstrevende positie in te nemen op het gebied van prestatief hockey. De hoofddoelstelling is dat zowel Heren 1 als Dames 1 uitkomen in de overgangsklasse en bij de jeugdteams deelname aan de Topklasse en Super competitie. Voor Dames 2 en Heren 2 ligt de ambitie op reserve overgangsklasse niveau. Deze teams hebben daarnaast een ondergeschikte rol ten opzicht van de eerste (standaard)teams. De tweede teams fungeren voor een deel als ontwikkelingsteam voor de aankomende talenten van HC Schiedam die de stap naar het standaardteam nog moeten maken en voor een deel als opvangteam voor reservespelers van de standaardteams om wedstrijdritme en -ervaring te laten opdoen. Dit samen met oudere ervaren spelers en onder leiding van deskundige begeleiding.

HC Schiedam ziet de eigen jeugdopleiding als een belangrijk speerpunt om bovenstaande te bereiken en zal daar de nodige kennis en kunde voor in huis halen. HC Schiedam ziet dat de jeugdopleiding een basis heeft in de allerjongste leden van de vereniging. Binnen HC Schiedam heeft daarom de onder 8, 9 en 10 jeugd een prominentere plaats in de organisatie en de doorstroom naar de junioren is een belangrijk aandachtspunt. Het eerste heren en dames team zal daarom ook herkenbaar en vooral bereikbaar zijn voor de eigen jeugdspelers. Een van de aandachtspunten is dan ook dat spelers van het 1e en 2e team de jeugdteams begeleiden. Hierdoor onstaat er herkenning binnen de jeugd richting onze standaard teams. Tevens zullen beide spelersgroepen voor een toonaangevend gedeelte bestaan uit eigen jeugdspelers en zullen Heren 1 en Dames 1 worden ingezet voor diverse activiteiten binnen HC Schiedam.

Topsport accommodatie

HC Schiedam beschikt over een ultra moderne accommodatie met 4 watervelden waarop de topteams en tevens allerjongste van HC Schiedam zich optimaal kunnen ontwikkelen. Ook de videotoren is een belangrijk onderdeel voor een goede jeugdopleiding. De trainers hebben de beschikking over video-analyse software om zo spelers optimaal te kunnen begeleiden op individueel en teamniveau. Ook beschikt de vereniging over voldoende kennis m.b.t. kracht- en loopscholing om de spelers ook op fysiek gebied de juiste scholing te geven.

De Tophockey commissie, wat doen ze?

Zoals in de missie/visie van HC Schiedam ook duidelijk te vinden is staat de jeugd vooraan en zijn zij de basis voor een duurzame vereniging waarin we onze ambities kunnen waarmaken. Hoe vaardiger de jeugd is, hoe beter de teams gevormd kunnen worden op niveau en hoe groter het plezier in het spel is. Opzet van de jeugdopleiding is dan ook om elk jeugdlid zo goed mogelijk te leren hockeyen. Al vanaf de onder-12 categorie wordt een groot gedeelte van de jeugd opgeleid tot het hoogst haalbare, in de hoop dat velen uiteindelijk terecht zullen komen in Dames 1 of Heren 1. Dit betekent dat al heel vroeg heel veel van de jeugd wordt gevraagd. Om een ieder op jonge leeftijd de kans te geven zich maximaal te ontwikkelen, trainen de meeste teams drie keer per week. Hierbij maken wij wel duidelijk onderscheid in de leeftijdsgroepen wat er tijdens deze trainingen aan ontwikkelpunten zal worden aangeboden.

In eerste instantie richt de Tophockey commissie (THC) haar activiteiten op de ontwikkeling van de jeugd. Daarnaast besteedt de THC aandacht aan de hoogste teams (D1, D2, H1 en H2) bij de senioren. Uiteraard doet de THC dat niet alleen. Er bestaat een intensieve samenwerking met de coördinatoren van het juniorenhockey, jongste jeugd hockey en de keepersschool HCS.

Voor de juiste opleiding zal HC Schiedam zorgen. Hiervoor worden trainers en coaches aangesteld door de THC. De trainers worden professioneel begeleid en hebben de nodige trainer-diploma’s of krijgen de ruimte die te behalen. De trainerscoördinator jeugdhockey zorgt voor de begeleiding van de trainers. De 1e en 2e elftallen in de O12-, O14-, O16- en het 1e elftal O18- meisjes wordt ingedeeld op sterkte, bij de jongens is dit alleen het 1e team, tenzij er 3 jeugd teams in de categorie gevormd kunnen worden. Het is de bedoeling door actieve 'scouting' alle spelers en speelsters zoveel mogelijk te volgen, zodat degenen die zich ontwikkelen altijd de kans houden om 'hogerop' te komen.

De THC is het belangrijkste orgaan van HC Schiedam als het gaat om hockey technisch en -tactisch beleid. De THC bestaat uit een mix van ervaren hockeyers, kenners van het hoogste niveau van Nederland en jonge hockeyers die kennis hebben van het hedendaagse hockey. De THC is altijd up-to-date m.b.t. de laatste ontwikkelingen op hockey technisch en tactisch gebied en ondersteunen de trainers/coaches van HC Schiedam. De trainerscoördinator jeugd en de jongste jeugd coördinator zijn de uitvoerende van het beleid en worden in die vorm ook aangestuurd door de THC.

De taken van de THC zijn onder andere:

  • het aanstellen van trainers, coaches, elftalbegeleiders, en overige begeleiding in overleg met de commissie junioren hockey;
  • het in samenwerking met de afdeling facilitair zorgen voor de juiste trainingsmaterialen en andere faciliteiten;
  • het houden van voortgangsgesprekken met spelers en begeleidingsteams;
  • het maken van beleidsplannen;
  • het begeleiden en opleiden van trainers en coaches via de trainerscoördinator;
  • het verder professionaliseren van de organisatie;
  • het bieden van een netwerkplatform voor trainers en werven van nieuwe trainers;
  • het adviseren van het bestuur m.b.t. hockey beleid en ambitie.

Tenslotte is de THC het adviesorgaan m.b.t. ontwikkeling en vooruitgang van spelers en speelsters richting topniveau. De THC werkt dan ook nauw samen met de junioren en senioren commissies maar ook met de keepersschool HCS, zaalhockey commissie en jongste jeugd commissie.

Organisatie Tophockey

De ondersteuning van het tophockey van HCS doet de THC niet alleen. Voor technisch-inhoudelijke hockey zaken en begeleiding van de jeugd werkt zij nauw samen met de trainerscoördinator jeugd, jongste jeugd coördinator, keepers coördinator en de trainers van Heren 1 & Dames 1, gezamenlijk het technisch kader van HCS. Het technisch kader van HCS is het adviesorgaan voor de THC. De THC op haar beurt fungeert als een adviesorgaan voor het HC Schiedam bestuur.HCS TOPHOCKEY