Bericht VOG
31 Oktober

Bericht VOG

Beste trainers, coaches en managers van jeugdteams,

 

Begin oktober hebben velen van jullie een mail gekregen van Validata Group over een screening. Deze screening vindt plaats op verzoek en kosten van HC Schiedam. In de sport vinden wij een veilige omgeving voor iedereen, in het bijzonder minderjarigen, essentieel. Om een veilige omgeving mede te creëren vragen wij begeleiders van jeugdteams de screening te ondergaan. De screening bestaat uit:

-       Akkoordverklaring met de gedragscode

-       Controle van persoonsgegevens en verificatie hiervan

-       Verklaring tuchtrecht met vragen rondom integriteit

-       Aanvraag verklaring omtrent gedrag (VOG)

 

Voor deze screening wordt, onder andere, gevraagd een kopie van je identiteitsdocument te uploaden. Het is hierbij toegestaan om je Burgerservicenummer (BSN) en foto af te schermen. Validata verwijdert deze kopie binnen 2 weken na het voltooien van de screening uit hun systeem. Voor de screening wordt de kopie van jouw identiteitsdocument gedeeld met de dataleverancier IDChecker.nl, de kopie van jouw identiteitsdocument wordt na verificatie ook uit hun systeem verwijderd. Er wordt geen andere data gedeeld met externe partijen. De overgebleven gegevens worden op een beveiligde locatie bewaard en kunnen niet door derden worden ingezien.

 

Begeleiders van jongste jeugdteams hebben de screening zojuist ontvangen. Ook hen wordt verzocht de screening zo snel mogelijk te doorlopen. Begeleiders jonger dan 18 jaar en begeleiders die de screening reeds in 2017 of 2018 hebben voltooid hebben geen nieuw verzoek ontvangen. Voor alle andere begeleiders geldt dat zij vanaf begin oktober mails en sms’jes ontvangen hebben omtrent de screening. Hartelijk dank aan degene die de screening reeds hebben voltooid! Helaas heeft nog niet iedereen de screening voltooid. Namens het bestuur en de medische commissie willen wij u met klem verzoeken de screening zo snel mogelijk op te starten en af te ronden. Pas dan kunnen wij als HCS voor de volle 100% uitstralen achter een veilig sportklimaat te staan. LET OP: Je krijgt de VOG thuisgestuurd, deze dient u apart te uploaden via Validata.

 

Mocht u toch bezwaar hebben tegen de screening, vragen hebben of tegen problemen aanlopen, mail dan zo snel mogelijk naar [email protected]. Ben je een volwassen begeleider van een (jongste) jeugdteam en heb je de afgelopen 2 jaar geen screening ondergaan maar heb je toch geen mail van Validata ontvangen? Neem ook dan contact op met de medische commissie via [email protected].

 

Met vriendelijke groet,

De medische commissie

Nieuws afbeelding