Bericht van de penningmeester/bestuur
3 December

Bericht van de penningmeester/bestuur

Beste leden en/of ouders van leden,

Onze communicatie over het doorgaan van de inning van de contributies had beter gekund, en gemoeten, en deze omissie willen we hierbij rechtzetten.

Hoe zit een en ander in elkaar? In de mails die wij over dit onderwerp ontvangen hebben, wordt vaak gesproken over dit jaar, en hoe weinig hockey daarin mogelijk is geweest. Volkomen waar en niet te ontkennen, maar administratief gaat het over twee seizoenen. In seizoen 19-20 was de contributieheffing al compleet voordat de coronacrisis toesloeg. Bovendien zijn toen de trainingsmogelijkheden (op enkele weken na) wel in stand gebleven, en heeft elk team dat dat wilde langer (tot diep in juli) kunnen trainen. Dat was in ieder geval een doekje voor het bloeden.

We hadden in 19-20 een omzetverlies op de horeca van ongeveer 50%. Het is alleen bij de gratie van het kwijtschelden van het 2de kwartaal van de huur van ons complex (230K per seizoen) dat we niet dik de rode cijfers zijn ingegaan. Al met al is het resultaat daardoor licht positief gebleven. Compensatie van de contributies had dit uiteraard teniet gedaan.

Voor 20-21 kwam de klap net voor de herfstvakantie. De contributiefacturen waren er net uitgegaan en dan een nieuwe lockdown. Uiteraard denkt de penningmeester, en het bestuur in bredere zin, over dit soort zaken na. Niet iedereen zit in een comfortabele positie en dan is de contributie toch veel geld.

Om inzicht te verschaffen even een kleine rekensom; we betalen de huur voor het complex en de bijdrage aan de KNHB op basis van ons ledental (ongeveer 1320 leden op dit moment). Van de contributie gaat 75% naar de huur en nog ongeveer 10% naar de KNHB. Van het resterende deel moeten dan de trainers e.d. betaald worden. Voor uw beeld, we kunnen daarvan ongeveer een vijfde tot een zesde van de totale trainerskosten dekken. Met andere woorden, al onze verdere kosten worden normaliter dus betaald uit de inkomsten van de horeca en, in beperkte mate, de sponsorgelden. Onze omzet vanuit de horeca, voor dit seizoen, is tot nu toe ongeveer een kwart van het normale volume tot aan de winterstop.

De afgelopen periode heeft de jeugd in ieder geval nog getraind en zijn er onderlinge wedstrijden gespeeld. Maar geen zaalhockey. De selectie- en opleidingsteams, en de jongste jeugd (E’tjes en F’jes) betalen in de contributie al de kosten voor de zaal en die kosten zullen we compenseren. We verrekenen dit (met de laatste termijn van de incasso) of storten het terug.

De trainingsmogelijkheden voor senioren buiten met maximaal 4 personen zijn geïnventariseerd en opgestart. Het is niet veel, maar het is een begin. Er gloort wat ons betreft een klein beetje licht aan de horizon. De KNHB heeft een tweetal opties in overweging met betrekking tot hervatting van het veldseizoen, op zijn vroegst half januari. Zie dit artikel op hockey.nl: KNHB: geen midwinter en zaal, twee scenario's herstart veldcompetitie - Hockey.nl Vreemd genoeg zouden we dus nog een 'normaal' seizoen kunnen spelen, alleen met de winterstop op een ongewoon moment. De besluiten daarover liggen bij het kabinet. Wie het weet mag het zeggen!

Dus wat is nu de juiste weg om te bewandelen in deze rare tijden? Onze insteek en overwegingen zijn als het volgt: lid van HCS ben je in goede en slechte tijden. Goede tijden zijn er in ruime mate geweest en zullen hoogstwaarschijnlijk ook weer terugkomen. We zien nu de andere kant van de medaille, helaas. Onze kosten lopen, net als bij ieder van u, vooralsnog gewoon door en dat is dus ook de reden dat we de contributiegelden innen. Dat is niet leuk, maar wel noodzakelijk om het schuitje drijvend te houden. We hopen van harte dat we in januari in ieder geval weer de velden op mogen voor trainingen en, ijs en weder dienende, wedstrijden. Mocht alles uiteindelijk toch anders lopen dan zal het bestuur, in overleg met de leden, kijken op welke manier we een en ander dan aanpakken. Daarbij ligt een eventuele compensatie in de goede tijden wellicht meer voor de hand dan op dit moment.

Uiteraard staan we open voor uw vragen. Mail dan naar [email protected]

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur,
Mark van Egmond
penningmeester HC Schiedam

Nieuws afbeelding