G-HOCKEY
Per september 2016 is er gestart met G-hockey op hockeycombinatie Schiedam (HCS)!  Elke vrijdag van 17:30 uur tot 18:30 uur wordt er getraind.
G-hockey is voor mensen met een verstandelijke beperking die maakt dat zij cognitief en/of sociaal emotioneel niet goed kunnen meekomen met leeftijdsgenoten in een regulier hockeyteam. Spelers mogen niet rolstoelgebonden zijn, maar een milde fysieke handicap is geen reden om niet mee te kunnen doen. Motto is "Gewoon wat gewoon kan en aangepast wat aangepast moet”. G-hockey gaat binnen HCS dezelfde plek krijgen als reguliere hockeyteams. Er wordt één keer per week getraind en het streven is om competitie te gaan spelen.  
 
De contributie zal 75 euro gaan bedragen (excl. eenmalig inschrijfgeld van 25 euro). Daarnaast moet er rekening mee gehouden worden dat er goed schoeisel, een hockeystick en een tenue aangeschaft moet worden. Een wedstrijdshirt wordt gesponsord! 
 
Geïnteresseerden kunnen een mailtje sturen naar [email protected] met naam, geboortedatum en telefoonnummer. Na het invullen van een formulier met enige medische informatie en een oriënterend gesprek wordt beslist of een speler in aanmerking komt voor G-hockey. Zo ja, mag hij/zij drie proeftraining meedoen en beslissen of hij/zij hockey leuk vindt.  
 
Sportieve groet namens de commissie voor G-hockey, 
Febe Brouwer, Emma de Man, Leonieke Breunis, Shaquille Warren en Peet Maat

G-HOCKEY