HCS SENIOREN
HCS biedt hockey voor iedereen, op alle nivo’s. 
Naast Top-hockey (zie aldaar) bestaat het grootste deel van de HCS-hockey-familie uit breedte-sport. 
Voor de senioren (18+) zijn er vanaf Dames 4 en vanaf Heren 4 teams die in principe worden ingedeeld op basis van de wensen en voorkeuren van de speler/speelster al of niet individueel.  Uiteraard wordt daarbij gekeken naar nivo’s en vaardigheden, maar over het algemeen regelt dat zich vanzelf. Kern van de breedtesport is het sociale aspect van een teamsport.
Er wordt wel gestreefd naar getalsmatige evenredigheid tussen de teams, maar uiteindelijk bepalen de teams zelf de samenstelling, daarbij geholpen door de (soms dwingende) commissie "senioren”.  
Daarnaast is er een indeling op basis van leeftijden.  Een "Jong-Senioren” competitie bedoeld voor spelers/speelsters tussen de 18 en 25 jaar. In deze facultatieve competitie (tot de res. derde klasse) wordt regionaal gespeeld tegen leeftijdsgenoten.
De reguliere senioren-categorie is die van 18 tot 35 jaar, spelend in alle denkbare( res.) klassen. Vanaf 35 jaar is er de heren-veteranen competitie (dames 30+)  en voor 50+ is er de veteranen L-competitie.  
De bovenkant van deze leeftijdgrenzen is een richtlijn, de ondergrens is een vereiste.
Spelers en speelsters die buiten de zondagse competitie toch recreatief willen hockeyen kunnen zich aanmelden als trainingslid zonder speelrecht, of kunnen terecht bij de recreanten, onderverdeeld in trainingsleden en wedstrijdleden (1 tot 2 maal per maand op maandagavond)
Niemand buitenspel: Last but not least is er nog de afdeling G-hockey, bedoeld voor spelers/speelsters met een verstandelijke beperking, maar die niet afhankelijk zijn van een rolstoel.    
Zie voor verder informatie het hoofdstukje G-Hockey.


Woensdagochtend Hockeybootcamps op HC Schiedam

Op HCS worden op woensdag ochtend hockey bootcamps voor volwassenen (18+) georganiseerd. Dit doet HCS in samenwerking met Kicks n Sticks. 

We trainen in kleine groepjes met hoge inspanning en veel diversiteit, onder leiding van de (hockey) bootcamp instructeur (verzorgd door Kicks n Sticks) .

Hoe kan ik me inschrijven voor een of meerdere blokken?

Klik rechtsboven op lid worden of mail naar [email protected]

Wat zijn hockey-bootcamps?

Dit zijn trainingen van 75 minuten waarbij we diverse hoge inspanningsoefeningen uitvoeren. 70% van de oefeningen zal een raakvlak hebben met de hockeysport maar je hoeft niet daadwerkelijk te kunnen hockeyen. Ook kun je via deze manier als niet-hockeyer goed kennis maken met de hockeysport aangezien 70% een raakvlak heeft met de hockeysport.

Voor wie zijn de hockey-bootcamps?

Voor iedereen van 18+, dus leden en niet-leden. Juist omdat de oefeningen individueel zijn ingestoken trainen wij op maat voor iedere leeftijdsgroep. Wil je graag als duo deelnemen dan kan je dat uiteraard ook aangeven bij de inschrijving zodat je als duo in een groep terechtkomt.

Wanneer zijn de hockey-bootcamps?

Op woensdagen van 09.30 - 11.00 uur. Aansluitend is er de mogelijkheid voor een koffietje aan de bar! Voor de exacte data per blok (1 voor de winterstop, 1 in de winterstop (indoor) en 1 na de winterstop) mail naar [email protected]

Zijn er kosten aan verbonden?

Per blok kan je je inschrijven voor de trainingen. De kosten zijn terug te vinden onder 'lid worden' rechtsboven aan deze pagina. Deelname is open voor zowel leden, als niet-leden van HC Schiedam. Niet-leden betalen eenmalig inschrijfgeld van € 10,-

Kan ik na de training douchen en drankje doen?

Ja zeker! Wij zorgen ervoor dat je binnen kunt douchen en dat er na de training ook de mogelijkheid is voor een drankje en wat lekkers aan de bar. De bar zal open zijn van 09.00 - 11.30 uur. Je kan dus ook voor de training lekker je drankje aan de bar drinken om vervolgens te gaan trainen.

Gaat het altijd door?

Ja, de trainingen gaan altijd door. Er zal uiteraard een communicatiekanaal komen met de deelnemers.

Voor overige vragen mail naar [email protected]

HCS Hockey Bootcamp


HCS SENIOREN