WIJ ZIJN HCS

 

Hockey Combinatie Schiedam, opgericht in 2016, is een fusie vereniging tussen S.S.V. Asvion en S.H. Spirit. Beide verenigingen zijn opgericht in 1936. Dit oprichtingsjaar zal als basis voor het Schiedamse hockey blijven bestaan. HC Schiedam zal zich met ruim 1350 leden tussen de grotere hockeyverenigingen van Nederland gaan voegen. De accommodatie aan de Olympiaweg 63 (Sportpark Harga te Schiedam) zal bestaan uit een ultramodern clubhuis, 6 kunstgrasvelden waaronder 4 watervelden en extra een mini-veldje.


Hockey

Onze ambitie is om elke speler te laten spelen op zijn of haar niveau binnen de mogelijke kaders van team compleetheid. Daarnaast willen wij er altijd naar streven elk team op een zo hoog mogelijk niveau te laten uitkomen. Om dit te waarborgen zullen wij op het gebied van tactiek, techniek, fysiek en mentale weerbaarheid onze leden blijvend ondersteunen om zo het maximale uit iedere speler te kunnen halen. Als HC Schiedam hebben we diverse specialisten met uitgebreide vakkennis aan de club verbonden. Door middel van deze vakspecialisten kunnen wij de ontwikkeling van onze vereniging waarborgen op hockey gebied.

Als HC Schiedam zien we graag een grote persoonlijke ontwikkeling in de spelers van jong tot oud en daarom is er gekozen voor het werken vanuit 3 pijlers die aangestuurd worden vanuit de commissie Hockey. De drie pijlers zijn Jongste Jeugd, Junioren en Senioren.

Binnen het ontwikkelingsplan van HC Schiedam zal groei een grote rol spelen. Wij willen als HC Schiedam een toonaangevende Hockeyvereniging zijn binnen de regio Rotterdam waar passie, ontwikkeling en groei in combinatie met het verenigingsgevoel centraal staan.

Statuten

De statuten van HC Schiedam zijn te vinden in de beveiligde Lisa omgeving (www.hcschiedam.nl > Inloggen).

Gedragscode en Huishoudelijk reglement

Als HC Schiedam proberen we voor iedereen een veilige omgeving te creƫren waarin prestatie en plezier voorop staan. Onze Gedragscode en Huishoudelijk reglement onderstrepen de wijze waarop wij met elkaar omgaan. In de gedragscode verwijzen wij tevens naar de gedragsregels van de KNHB. Deze gedragsregels, die zijn opgesteld door het NOC*NSF ter preventie van seksuele intimidatie in de sport, zijn van toepassing binnen HC Schiedam.

Vertrouwenszaken

HC Schiedam beschikt over een vertrouwenscontactpersoon, Max Doeven, bereikbaar in persoon of per email onder [email protected] . Vertrouwelijk informatie die gedeeld wordt met een vertrouwenscontactpersoon wordt niet gedeeld met anderen binnen HC Schiedam tenzij degene die de informatie met de vertrouwenscontactpersoon deelt hier nadrukkelijk om vraagt of toestemming toe geeft. Indien noodzakelijk voor de veiligheid op de vereniging kan informatie wel geanonimiseerd gedeeld worden met het bestuur.

Vrijwilligers

Net als elke bij sportvereniging wordt een heleboel werk binnen HC Schiedam verricht door vrijwilligers. Hierbij valt onder andere te denken aan het invullen van commissies en coachen, trainen en verder begeleiden van (jeugd) teams. We zijn voorzichtig in het aannemen van vrijwilligers en stellen ons op de hoogte van het verleden van een vrijwilliger. Tevens heeft de ALV, op verzoek van het bestuur, ingestemd om van alle vrijwilligers en betaalde krachten een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te vragen. Hiermee beschermen wij onze leden én onze vrijwilligers.

Onaanvaardbaar gedrag

Onaanvaardbaar gedrag, waaronder gedrag in tegenstrijd met het Huishoudelijk reglement, de gedragscode, de gedragsregels ter preventie van seksuele intimidatie, of gedrag dat door iemand als grensoverschrijdend onwenselijk wordt ervaren dient gemeld te worden bij het bestuur ([email protected]) of een vertrouwenscontactpersoon ([email protected]). Blijvend vertoon van onaanvaardbaar gedrag kan in het uiterste geval leiden tot ontzegging van het lidmaatschap.


 

 

WIJ ZIJN HCS