Begeleid jij een jeugdteam? Regel dan zo snel mogelijk je VOG via validata!
29 September

Begeleid jij een jeugdteam? Regel dan zo snel mogelijk je VOG via validata!

Beste trainers, coaches en managers,
In de sport vinden we de zorg voor een veilige omgeving voor iedereen, in het bijzonder voor minderjarigen, essentieel. Om die reden staat beleid rond seksuele intimidatie bij HCS  op de agenda. Ongewenst gedrag in de sport komt helaas vaker voor dan men denkt.

Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is, naast het hebben gedragsregels, één van de maatregelen waarmee HCS een sociaal veilige sportomgeving wil creëren. Een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van personen. Daarbij vermindert het de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een daaraan gerelateerde functie binnen de sport kan uitoefenen.

Als vereniging zijn wij van mening dat er uniformiteit gecreëerd dient te worden. Daarom is er besloten om alle vrijwilligers, trainers en coaches die indirect/direct werkzaam zijn met minderjarigen te voorzien van een VOG. Pas dan kunnen wij als HCS uitstralen dat wij voor de volle 100% achter ons beleid staan en dat wij dit ook van onze leden verwachten.

Om de aanvraag van de VOG te versimpelen heeft HCS de aanvraag deels ingevuld. Deze week wordt er een mail toegezonden van de Validata Group. Hierin wordt aangegeven hoe het proces – samen met jou – gaat verlopen. Overigens, er zijn hier voor jou geen kosten aan verbonden.

We hopen op je medewerking. Voor vragen kun je contact opnemen met de medische commissie via [email protected].

Met vriendelijke groet,
medische commissie HCS

Nieuws afbeelding