Samen bereik je meer dan alleen
16 April

Samen bereik je meer dan alleen

Samen bereik je meer dan alleen

Rabobank en Hockeyclub Schiedam hebben naast de gesloten partnerovereenkomst nog veel meer overeenkomsten. Beide partijen richten zich op een duurzame toekomst en geloven in de kracht van samenwerking. Als coöperatieve bank wil de Rabobank verankerd zijn in de samenleving en hoe kan dat beter dan bij een hockeyclub die werkt aan een toekomstbestendige en vitale leefomgeving voor iedereen in de regio Schiedam. Samen met klanten, leden en partners zet de Rabobank zich graag in voor een sterkere leefomgeving. Samen de strijd aangaan met de grote maatschappelijke uitdagingen van nu. Met als uitgangspunt dat we samen meer bereiken dan alleen.

Maatschappelijke impact
Met klanten, leden en partners bundelt de Rabobank eigen krachten om te werken aan initiatieven die de gezamenlijke leefwereld versterken. Samen met diverse partijen is het doel om oplossingen te realiseren voor financieel gezonder leven, duurzaam wonen, duurzaam ondernemen en de voedsel- en energietransitie.

Rabo Coöperatiefonds

Het ondersteunen van lokale projecten door inzet van het Rabo Coöperatiefonds is één van de manieren om de lokale betrokkenheid vanuit de bank te tonen. Die betrokkenheid toont de Rabobank door een deel van de winst terug aan de gemeenschap te geven. En de leden van de bank bepalen de bestemming, want zij zijn niet alleen lid van de bank, maar ook deel van de lokale Schiedamse samenleving waarin de bank investeert. Misschien ken je zelf wel een project of een initiatief wat een steuntje in de rug kan gebruiken met een bijdrage uit het Coöperatiefonds? Alle voorwaarden en meer informatie is te vinden op Onze coöperatieve bijdrage - Rotterdam - Rabobank!Aanvragen worden ieder kwartaal beoordeeld door de commissie Coöperatiefonds die bestaat uit een afvaardiging van de ledenraad van de Rabobank.

 

Nieuws afbeelding