Van de penningmeester
7 September

Van de penningmeester

Beste leden,

Met het nieuwe seizoen voor de deur willen we u graag informeren over de contributiebedragen en wijze van innen van het lidmaatschap van HC Schiedam.

De contributie is iets naar boven aangepast (inflatiecorrectie). U kunt de nieuwe bedragen vinden op de website onder 'lidmaatschap'.
In de facturatie is een wijziging doorgevoerd. In plaats van een toeslag als u per factuur betaald, krijgt u nu een korting als u een incassomachtiging heeft afgegeven. Die korting is € 10,-. per persoon. Het verschuldigde bedrag innen wij in drie termijnen. De eerste termijn eind september, de tweede eind november en de derde eind februari 2020. Betalen via een incassomachtiging heeft grote administratieve voordelen voor de vereniging.

Als u nog geen incassomachtiging heeft afgegeven kunt u dit zelf doen door in te loggen op de site met uw lidnummer en wachtwoord. Onder het kopje 'IK' kunt u uw gegevens invullen en vandaar uit loopt het dan verder vanzelf. Doet u dit a.u.b. wel voor 15 september a.s. want dan heeft de bank nog genoeg tijd om e.e.a. te verwerken. U kunt ten allen tijde de incassomachtiging zelf weer intrekken. Als u zich uitschrijft als lid vervalt de machtiging automatisch.

Ouders met beperkte financiĆ«le middelen willen wij wijzen op de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor de kosten van het lidmaatschap bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur Zuid-Holland. Onder bepaalde voorwaarden kunt u in aanmerking komen om (een deel) van de kosten vergoed te krijgen. U kunt meer informatie vinden op https://jeugdfondssportencultuur.nl

Voor verdere vragen over de contributie kunt u zich richten tot [email protected] of [email protected]. We staan u graag te woord.