Registreren bij de entree HC Schiedam
21 Augustus

Registreren bij de entree HC Schiedam

NOC*NSF heeft in samenwerking met de sportbonden besloten dat alle bezoekers van sportverenigingen die 18 jaar en ouder zijn zich moeten registreren en een gezondheidscheck moeten doen voordat zij het terrein van de club betreden. Vanaf vandaag, 4 augustus, is het daarom verplicht dat leden en bezoekers van HC Schiedam zich registreren. Dit geldt niet voor (jongste) jeugdspelers. Kortom, voor alle bezoekers van 18 jaar en ouder, alle familieleden, verzorgers en vrijwilligers van 18 jaar en ouder die ons complex betreden en/of plaatsnemen op het terras geldt dit wel.

Registreren bij de entree
Registreren gaat via een QR-code. Deze code hangt bij de ingang van het terrein (en bij het alle toegangsdeuren). Scan de code met de camera van je telefoon, open de link en vul de korte vragenlijst in. Geen telefoon bij je? Vraag iemand in jouw buurt of hij/zij jou kan registeren met zijn/haar telefoon. In het uiterste geval is een papieren registratielijst achter de bar te verkrijgen.

Doe de gezondheidscheck
Bij de entree van de club hangen posters met de QR-code. Hierbij kom je bij enkele vragen aangaande de gezondheid van jou en je gezinsleden/huisgenoten (opgesteld door het RIVM). Lees deze goed door! Zodra je alle vragen met 'NEE' kunt beantwoorden, registreer je je via deze QR-code en ben je welkom op HC Schiedam. Als je één of meer van deze vragen met 'JA' beantwoordt, verzoeken we je dringend om terug naar huis te gaan.

We vragen enkel om je naam en telefoonnummer. Deze gegevens worden maximaal 4 weken bewaard voor een eventueel bron- en contactonderzoek. Met het invullen van dit formulier geef je aan dat je de gezondheidscheck hebt gedaan.

Let op: op het terrein kunnen corona co√∂rdinatoren of stafleden steekproefsgewijs je registratie controleren. Als deze niet op orde is zullen zij je vragen het terrein te verlaten. 

Wij danken iedereen voor zijn/haar medewerking en laten we met elkaar ervoor zorgen dat we op HC Schiedam veilig kunnen sporten. 
Overige informatie zal als aanvulling hierop volgen. Wij houden u op de hoogte.
Voor vragen en of opmerkingen stuur een mail naar: [email protected]

Bijgevoegd als bijlage de QR CODE. Deze mag pas ingevuld worden op de dag van het bezoek aan de club zelf!

Nieuws afbeelding
Bijlage bij dit nieuwsbericht : SCANBRIEF(1).pdf