ALV HC Schiedam donderdag 11 maart 2021 (online)
24 Februari

ALV HC Schiedam donderdag 11 maart 2021 (online)

Aankondiging Algemene leden vergadering.
Op donderdag 11 maart om 19.00 uur. 
Voor alle leden en ouders van jeugdleden.

Concept Agenda en Notulen zijn te vinden in Lisa (www.hcschiedam.nl >> Inloggen >> Club >> Documenten >> ALV HC Schiedam donderdag 11 maart 2021).
Financiƫle stukken komen voor aanvang van de vergadering ook in deze map te staan.

Om deel te nemen aan deze vergadering dient u zich aan te melden via [email protected]
Vermeld hierbij uw e-mailadres, mobiele nummer en of u lid of ouder van jeugdlid bent (van wie en welk team). U krijgt dan inloggegevens toegestuurd per e-mail  en tevens een stem 'gewicht' (een senioren-lid heeft twee stemmen en een wettelijk afgevaardigde van een jeugdlid één stem). 
Aanmelden kan tot uiterlijk 11 maart 17.00 uur. Voor deze tijd krijgt u ook de toegangsgegevens toegestuurd.

Concept Agenda Algemene Leden Vergadering HC Schiedam

Online vergadering op donderdag 11 maart 2021

Start vergadering om 19.00 uur

1.     Opening, ingekomen stukken en mededelingen

2.     Concept notulen ALV 30 september 2019

3.     Verslag diverse commissies

a.     Hockeyzaken

b.     Bar en facilitair

c.      Medische commissie

d.     Sponsorcommissie

4.     FinanciĆ«n 2019-2020

a.     Resultaat en balans

b.     Verslag kascommissie

c.      Decharge bestuur

5.     Begroting 2020-2021

6.     Corona en clubbeleid

7.     Samenstelling bestuur

8.     Rondvraag en sluiting

Nieuws afbeelding