Een nieuw jaar in onze SchieDome
14 Januari

Een nieuw jaar in onze SchieDome

Wij wensen jullie allemaal een mooi en gezond 2022.
We gaan er een mooi hockeyjaar van maken. Als familieclub met de aandacht op zowel de topteams als de breedteteams staan we voor een aantal sportieve uitdagingen. Onze club en ons complex doen er toe en zijn een visitekaartje voor de regio. Daar komt ook een maatschappelijk taak bij kijken, zoals nieuwe doelgroepen laten genieten van het spelletje waar wij allemaal gek op zijn of het dienen als stemlocatie voor onze nieuwe buren. Het bestuur gaat met de commissies aan de slag om hier de komende jaren zo goed mogelijk invulling aan te geven.
Als je iets langer wacht, heb je vanzelf nog iets meer te melden bij een nieuwjaarsgroet.
Zojuist is het nieuws gekomen, dat we weer verder kunnen in onze geweldige Dome. Zoals altijd is het ook nu weer aan de enorme inzet van onze vrijwilligers te danken dat wij direct morgen al de zaal in kunnen. Wat een werk verzetten onze vrijwilligers toch iedere keer opnieuw. Dat lijkt een vanzelfsprekendheid, maar dat is het zeker niet. Het is voor iedereen heel zwaar. Onzekerheid en aanpassingen van gemaakte plannen, zijn geen fijne basis om je hobby of vrijwillige inzet uit te oefenen. Gelukkig zijn onze vrijwilligers wendbaar en weten zij zich iedere keer weer op te peppen. Een diepe buiging en dank namens al onze leden. Zij kunnen nog altijd hulp gebruiken, dus laat het gerust weten als je de club wilt helpen.
Morgen zijn de geplande wedstrijden verplaatst van het veld naar de zaal. Let wel goed op de richtlijnen. Helaas nog geen toeschouwers, je draagt een mondkapje in de zaal (behalve als je aan het sporten bent), je hebt de juiste schoenen/stick in de zaal, keepers hebben de zaalbandjes om hun klompen en er mogen maximaal 4 begeleiders + 1 scheids per team mee de zaal in. Daarnaast is er een Corona check vanaf 18 jaar bij de ingang van de zaal.
We zijn begonnen en hoe. Let goed op de berichten via de site of via de managers van de teams. We hopen uiteraard dat er bij de volgende persconferentie nog meer mogelijk is, maar eerst gaan we morgen genieten van onze jeugd in onze SchieDome.
Het bestuur van HC Schiedam

Nieuws afbeelding