HCS SENIOREN
HCS biedt hockey voor iedereen, op alle nivo’s. 
Naast Top-hockey (zie aldaar) bestaat het grootste deel van de HCS-hockey-familie uit breedte-sport. 
Voor de senioren (18+) zijn er vanaf Dames 4 en vanaf Heren 4 teams die in principe worden ingedeeld op basis van de wensen en voorkeuren van de speler/speelster al of niet individueel.  Uiteraard wordt daarbij gekeken naar nivo’s en vaardigheden, maar over het algemeen regelt dat zich vanzelf. Kern van de breedtesport is het sociale aspect van een teamsport.
Er wordt wel gestreefd naar getalsmatige evenredigheid tussen de teams, maar uiteindelijk bepalen de teams zelf de samenstelling, daarbij geholpen door de (soms dwingende) commissie "senioren”.  
Daarnaast is er een indeling op basis van leeftijden.  Een "Jong-Senioren” competitie bedoeld voor spelers/speelsters tussen de 18 en 25 jaar. In deze facultatieve competitie (tot de res. derde klasse) wordt regionaal gespeeld tegen leeftijdsgenoten.
De reguliere senioren-categorie is die van 18 tot 35 jaar, spelend in alle denkbare( res.) klassen. Vanaf 35 jaar is er de heren-veteranen competitie (dames 30+)  en voor 50+ is er de veteranen L-competitie.  
De bovenkant van deze leeftijdgrenzen is een richtlijn, de ondergrens is een vereiste.
Spelers en speelsters die buiten de zondagse competitie toch recreatief willen hockeyen kunnen zich aanmelden als trainingslid zonder speelrecht, of kunnen terecht bij de recreanten, onderverdeeld in trainingsleden en wedstrijdleden (1 tot 2 maal per maand op maandagavond)
Niemand buitenspel: Last but not least is er nog de afdeling G-hockey, bedoeld voor spelers/speelsters met een verstandelijke beperking, maar die niet afhankelijk zijn van een rolstoel.    
Zie voor verder informatie het hoofdstukje G-Hockey.

HCS SENIOREN