HCS klachten en meldingen
HC Schiedam - Klachten en meldingen

Omgang met klachten en meldingen

Wij zien klachten en meldingen als een manier om de dienstverlening van onze vereniging te verbeteren. Om een klacht of melding in behandeling te nemen moet deze aan een paar voorwaarden voldoen. De klacht of melding is:
  • Feitelijk opgeschreven (vrij van emotie)
  • Simpel en eenduidig geformuleerd (meerdere meldingen afzonderlijk indienen)
  • Niet persoonsgericht maar procesgericht ("wat" gaat er mis, niet "wie" iets gedaan heeft. Een klacht over een persoon kan naar de vertrouwenscontactpersoon
  • Voorzien van afzender en contactgegevens zoals mail adres en/of telefoon nummer
U mag van ons verwachten dat wij binnen 48 uur aan u terug melden binnen welke termijn en door wie de klacht of melding wordt afgehandeld. 

Dit proces wordt bewaakt, waardoor juiste en tijdige afhandeling in de gaten gehouden wordt. Dit betekent niet dat er niet afgeweken kan worden van de aangegeven behandeltermijn, maar wel dat, als dit gebeurt, u op de hoogte wordt gesteld hiervan. Wij hopen op ieders begrip en medewerking in het verbeteren van onze dienstverlening.

Heeft u een klacht of melding?

Stuur deze in naar [email protected] 

Het bestuur

HCS klachten en meldingen